Inspirerande och hållbara evenemang     Riksidrottsförbundets listade aspekter av hållbarhet är ett försök att börja sprida den samlade kunskap och de goda idéer som finns bland alla förbund och föreningar. På så sätt kan vi inspireras av varandra och göra rätt. Ett sätt att göra verklighet av det man brukar kalla en lärande organisation. Denna lista skall hela tiden kompletteras och på så sätt accelerera den positiva utvecklingen inom svensk idrottsrörelse genom korsvist erfarenhetsutbyte och idégivande.

 

Så här använder du de hållbara aspekterna

De hållbara aspekterna ska användas som inspiration och inte som en kravlista som måste uppfyllas i alla delar på en gång. Tanken är att de skall vara en kunskapsbank dit man vänder sig för att hämta tips och idéer. Aspekterna är listade i bokstavs-
ordning och prioriteringen avgör ni själva beroende på typ av evenemang och vad ni vill fokusera på. Det viktiga är att vi alla utvecklar hållbarhetsarbetet vid evenemang.